Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji pridobitve kontrole podjetja SPIRA PET, družba za trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Ljubljanska cesta 47, 1230 Domžale, nad podjetjem KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) je izdala odločbo na podlagi vloge za poravnavo, s katero je ugotovila, da je Veterinarska zbornica Slovenije kršila 5. člen ZPOmK-2 in 101. člen PDEU in ji za kršitev, ki je trajala…

Cene živilskih proizvodov so se začele zelo hitro povečevati v začetku leta 2022. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so največ, 2,9 odstotne točke, k letni inflaciji prispevale za 19,1 % višje cene hrane; meso se je podražilo za 18,2 %, kruh in izdelki iz žit za 20,1 % ter mleko,…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 20. 12. 2023 z odločbo sprejela zaveze, ki jih je v postopku ugotavljanja kršitve domnevne zlorabe prevladujočega položaja predlagalo podjetje Plastkom predelava industrijskih surovin…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji pridobitve kontrole podjetja SALUS, Veletrgovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana, nad podjetjem FARMADENT d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, in podjetjem NENSI d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, ne…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava