Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD)

 

OECD združuje 34 gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. Odbori in delovna telesa OECD, skupaj jih je več kot 250, so vsebinski nosilci pregledovanja posameznih področij delovanja OECD.

Odbor za konkurenco (Competition Committee) je eden najpomembnejših odborov OECD. Osnovni cilj Odbora je zaščita in spodbujanje konkurence kot enega ključnih principov v sodobnem gospodarskem okolju, ki izhaja iz dejstva, da močna tržna konkurenca pospešuje gospodarsko rast in zaposlovanje ter zagotavlja fleksibilno in inovativno tržno gospodarstvo.

 

Agencija na svojem strokovnem področju sodeluje v Odboru za konkurenco OECD in v dveh delovnih skupinah tega Odbora, kjer predstavniki držav članic na strokovni ravni redno izmenjujejo  izkušnje,  pregledujejo in ocenjujejo napredek na posameznih področjih in v posameznih državah.

Sodelovanje v Odboru za konkurenco in v delovnih telesih pomeni vpogled v zakonodajo in implementacijo s področja prava varstva konkurence drugih držav in na ta način možnost za prenos dobrih rešitev v nacionalni sistem. Ena od obveznosti držav članic OECD je tudi priprava letnega poročila o aktivnostih in politiki konkurence.

Letna poročila posameznih držav so dostopna tukaj.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava