Prijava koncentracij

Podjetja morajo priglasiti koncentracijo Agenciji na posebnem obrazcu, katerega vsebina je določena v Uredbi o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Uradni list RS, št. 6/24).

V skladu z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO; ZUT) je za priglasitev koncentracije Agenciji treba plačati upravno takso (tarifna številka 48. iz ZUT) v znesku 2000,00 EUR na številko računa: 01100 – 1000350460, sklic: 11 16608 – 7111231.

Priglasitev se odda pisno, na izpolnjenem obrazcu, po pošti na naslov:

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

Dunajska 58

1000 Ljubljana

 

ali osebno v času poslovnih ur Agencije:

Ponedeljek:od 9.00 do 15.30
Torek:od 9.00 do 15.30
Sreda:od 9.00 do 15.30
Četrtek:od 9.00 do 15.30
Petek:od 9.00 do 14.30
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava