ZAKONI

 

PODZAKONSKI AKTI IN DRUGI AKTI AGENCIJE

Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij

Uredba o postopku odpustitve in znižanja administrativne sankcije podjetjem, ki so udeležena v kartelih

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 

Poslovnik Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

Smernice za določanje in odmero administrativnih sankcij za administrativne prestopke

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Javne agencije RS za varstvo konkurence

Politika varstva osebnih podatkov

 

ZAKONODAJA EVROPSKE UNIJE

Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije 

Za področje konkurence sta relevantni predvsem določbi 101. in 102. člena PDEU (prej 81. in 82. člena PES).

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe 

Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) 

Ostali predpisi EU s področja konkurence so dostopni na naslednji povezavi

 

UPORABNE POVEZAVE ZA DOSTOP DO PRAVNIH INFORMACIJ:

Register predpisov Republike Slovenije 

Uradni list Republike Slovenije 

Register predpisov Evropske unije – EUR-Lex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava