KONCENTRACIJE

Koncept nadzora nad koncentracijami podjetij je Slovenija v svoji zakonodaji povzela po Uredbi Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. 1. 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 024 z dne 29.1.2004), ki jo podrobneje razlaga Prečiščeno obvestilo Komisije o pravni pristojnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij z dne 16. 4. 2008 (UL EU C95/1 z dne 16. 4. 2008), skupaj z drugimi številnimi obvestili in smernicami (glej zavihek Predpisi -> Zakonodaja Evropske unije).

Agencija presoja koncentracije, za katere velja obveznost priglasitve po ZPOmK-2 (glej poglavje »Obveznost priglasitve«).

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava