Agencija presoja koncentracije, za katere velja obveznost priglasitve. Postopek presoje koncentracije se začne na podlagi priglasitve ali po uradni dolžnosti. Postopek presoje koncentracije po uradni dolžnosti se začne z izdajo sklepa o uvedbi postopka, kadar je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam tega zakona, in je podjetja niso priglasila. Postopki pred Agencijo se končajo z odločbo. 

 

Več o presoji skladnosti koncentracij na »KONCENTRACIJE PODJETIJ«

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava