OMEJEVALNA RAVNANJA

Agencija v okviru omejevalnih ravnanj presoja omejevalne sporazume med podjetji (5. člen ZPOmK-2 in/ali 101. člen PDEU) in zlorabe prevladujočega položaja enega ali več podjetij (8. člen ZPOmK-2 in/ali 102. člen PDEU).
 
Sklenitev prepovedanega omejevalnega sporazuma ali zloraba prevladujočega položaja je po zakonu administrativni prestopek, ki je sankcioniran z administrativno sankcijo v višini do 10 odstotkov letnega prometa podjetja, doseženega v predhodnem poslovnem letu.
Sklenitev prepovedanega omejevalnega sporazuma ali zloraba prevladujočega položaja lahko predstavlja tudi prekršek, za kar se odgovorni osebi pravne osebe ali odgovorni osebi samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorni osebi posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, naloži globa v razponu od 5.000 do 10.000 EUR. Če pa je narava storjenega prekrška posebno huda, se odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 15.000 do 30.000 EUR.
 
Več o vsebini posameznega omejevalnega ravnanja.
 

 

OMEJEVALNA RAVNANJA
OMEJEVALNI SPORAZUMIZLORABA PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava