Oblastno omejevanja konkurence

Vlada, državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ne smejo s splošnimi in posamični akti oziroma z drugimi dejanji omejevati svobodne menjave blaga in storitev, svobodnega vstopa na trg ter svobodnega nastopanja na trgu, če se s tem preprečuje svobodna in poštena konkurenca.

Varstvo interesov podjetij pri omejevanju prostega nastopanja podjetij s predpisi je primarno zagotovljeno v upravnem sporu, če pa takega varstva ni mogoče zagotoviti, je predviden postopek presoje skladnosti predpisov z ustavo in zakoni.

Poleg omenjenega varstva podjetij je z namenom zagotovitve obstoja učinkovite konkurence pomembna tudi vloga Agencije, ki v okviru spremljanja in analiziranja razmer na trgu daje mnenja državnemu zboru in vladi o splošnih vprašanjih iz svoje pristojnosti. Mnenja pa Agencija izdaja tudi v primerih, v katerih določbe zakona ali drugega predpisa povzročajo omejevanje konkurence in tega ne upravičuje splošni interes, in ko je prosto nastopanje na trgu omejeno s posamičnimi akti in dejanji. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava