DIREKTOR AGENCIJE

Direktor zastopa in predstavlja Agencijo, vodi njeno poslovanje, organizira delo, vodi postopke in daje pooblastila za vodenje postopkov javnim uslužbencem, zaposlenim na Agenciji, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje postopka. Direktor izdaja tudi pravne akte v posamičnih zadevah, v kolikor ni za izdajo pravnih aktov pristojen senat.

Direktorja imenuje državni zbor na predlog vlade. Imenovan je za dobo petih let in je lahko največ enkrat ponovno imenovan.

Trenutno je direktor Agencije g. Andrej Matvoz in sicer za obdobje do 31. 12. 2027.

 

Andrej Matvoz, direktor

T:  + 386 (1) 478 3597

F:  + 386 (1) 478 3608

E: gp.avk(at)gov.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava