Prijava nedovoljenih ravnanj

V skladu z 61i. členom ZKme-1 lahko dobavitelji v Republiki Sloveniji vložijo prijave nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi pri Agenciji, in sicer na naslov

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana

ali 
po elektronski pošti na e-naslov: gp.avk(at)gov.si.  

Dobavitelji lahko vložijo prijave tudi pri izvršilnemu organu v državi članici, v kateri je ustanovljen dobavitelj ali pri izvršilnemu organu v državi članici, v kateri je ustanovljen kupec, za katerega se sumi, da je izvajal nedovoljena ravnanja. 

Organizacije proizvajalcev, druge organizacije dobaviteljev in združenja takšnih organizacij lahko vložijo prijavo iz prejšnjega odstavka na zahtevo enega ali več svojih članov ali, na zahtevo enega ali več članov njihovih članic organizacij, kadar ti člani menijo, da so prizadeti zaradi nedovoljenih ravnanj. Druge organizacije, ki predstavljajo dobavitelje, lahko na zahtevo dobavitelja in v njegovem interesu vložijo prijavo, in sicer pod pogojem, da so takšne organizacije neodvisne neprofitne pravne osebe. 

Agencija sprejme potrebne ukrepe za ustrezno zaščito identitete prijavitelja, članov ali dobaviteljev ter za ustrezno zaščito vseh drugih informacij, v zvezi s katerimi prijavitelj meni, da bi razkritje takih informacij škodovalo interesom prijavitelja, članov ali dobaviteljev. Prijavitelj opredeli morebitne informacije, v zvezi s katerimi zahteva zaupnost.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava