Zadnje novice

Državni zbor Republike Slovenije je 30. 1. 2024 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK-2A, ki Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) daje določene nove pristojnosti v skladu z Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/1150/EU) in…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava