International Competition Network (ICN) je projektno usmerjeno neformalno omrežje organov za varstvo konkurence iz razvitih držav in iz držav v razvoju. ICN služi za izmenjavo izkušenj na konkurenčno pravnih področjih, za izmenjavo pogledov na posamezna konkurenčno pravna vprašanja, ki se postavljajo v vse bolj globaliziranem svetovnem gospodarstvu. Namen omrežja  je vzpodbujanje delitve izkušenj na področju izvajanja konkurenčno pravne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev, promocija svetovalne vloge organov za varstvo konkurence ter vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja. ICN se ukvarja z vprašanji izvajanja protimonopolnih pravil, z aktualnimi vsebinskimi temami ter oblikuje predloge za procesno in vsebinsko usklajenost konkurenčno pravnih režimov članic omrežja.

 

 

Slovenia anti-cartel enforcement template  

Slovenia mergers notification and procedures template

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava