Državni zbor Republike Slovenije je 30. 1. 2024 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK-2A, ki Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) daje določene nove pristojnosti v skladu z Uredbo (EU) 2019/1150…

Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: zakon) je vlada 25. 1. 2024 sprejela Uredbo o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (v nadaljevanju: Uredba). Uredba je bila objavljena v Uradnem listu št.…

V maju 2024 se bo v Opatiji odvijala mednarodna konferenca, namenjena povezovanju in izmenjavi izkušenj na področju politike in izvrševanja konkurenčnega prava s poudarkom na Srednji in Vzhodni Evropi z naslovom "Meet to compete: Tools for new rules".
Konferenca bo ponudila edinstveno priložnost za…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je sprejala odločitev, da koncentracija pridobitve izključne kontrole podjetja O'pate, svetovanje in investicije, d.o.o., Industrijska ulica 17, 4226 Žiri, nad podjetjem OSEM podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Murska…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji pridobitve kontrole podjetja SPIRA PET, družba za trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Ljubljanska cesta 47, 1230 Domžale, nad podjetjem KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava