Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 12. 4. 2023 proti Veterinarski zbornici Slovenije, Cesta 24. junija 25, Ljubljana (v nadaljevanju: Zbornica), uvedla postopek ugotavljanja kršitve 5. člena ZPOmK-2 in 101. člen PDEU.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji pridobitve izključne kontrole podjetja ALFI PE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana nad podjetjema Generali Investments GP 1, družba za investicije,d.o.o., Dunajska cesta…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), je 30. 3. 2023 s sklepom ustavila postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-1) zoper podjetje Telekom Slovenije d.d.,…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Kompas Shop, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, in Vipap Videm Krško proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence.

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 27. 2. 2023 izdala odločbo, da koncentracija podjetij DELTA MILL D.O.O. BEOGRAD, Vladimira Popoviča 8a, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija, in PRIGAN D.O.O. BEOGRAD, Bulevar Vojvode Mišića 15a, Beograd, Republika Srbija, ni podrejena določbam…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava