Evropski parlament in Svet sta 17. 4. 2019 sprejela Direktivo (EU) 2019/633 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Direktiva je bila vsebinsko prenesena v Zakon o kmetijstvu (ZKme-1). Da bi ocenila učinkovitost ukrepov, ki so jih države…

Poslovni sistem Mercator d.o.o. je dne 23.10.2023 priglasil koncentracijo s podjetjem Engrotuš d.o.o. Priglasitev je bila objavljena 16. 11. 2023.

Svet Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence je 16. 11. 2023 sprejel Smernice za določanje in odmero administrativnih sankcij za administrativne prestopke. 

Smernice obravnavajo določanje in odmero administrativnih sankcij za najpogostejše administrativne prestopke. V teh smernicah…

Svet Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence je 16. 11. 2023 sprejel Priporočila v zvezi z nedovoljenimi ravnanji v verigi preskrbe z živilskimi in kmetijskimi proizvodi.

Priporočila so namenjena predvsem lažjemu razumevanju zakonskih določil o nedovoljenih ravnanjih v verigi…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je prejela več pozivov, da naj preveri sume nepravilnosti, ki so se v zvezi s poslovanjem Družbe za avtoceste Republike Slovenije pojavili v javnosti. 

Agencija zato pojasnjuje, da je skladno s prvim odstavkom 13. člena Zakona o preprečevanju…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava