Javna agencija RS za varstvo konkurence je izdala odločbo, da koncentracija podjetij Društvo za proizvodnju, promet i usluge Agromarket, d.o.o. Kragujevac, Kraljevačkog Bataljona 235/2, 3400 Kragujevac, Srbija, in AVF Hotel, namenska nepremičninska družba, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana,…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Alfi PE d.o.o., specialni investicijski sklad, k.d., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, in ZVC Lipej-Šerbec d.o.o. Zasebni veterinarski center, Ulica 11. novembra 43A, 8273 Leskovec pri Krškem, ne nasprotuje in…

Evropski parlament in Svet sta 17. 4. 2019 sprejela Direktivo (EU) 2019/633 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Direktiva je bila vsebinsko prenesena v Zakon o kmetijstvu (ZKme-1). Da bi ocenila učinkovitost ukrepov, ki so jih države…

Poslovni sistem Mercator d.o.o. je dne 23.10.2023 priglasil koncentracijo s podjetjem Engrotuš d.o.o. Priglasitev je bila objavljena 16. 11. 2023.

Svet Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence je 16. 11. 2023 sprejel Smernice za določanje in odmero administrativnih sankcij za administrativne prestopke. 

Smernice obravnavajo določanje in odmero administrativnih sankcij za najpogostejše administrativne prestopke. V teh smernicah…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava