Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence pridobitvi skupne kontrole podjetja AZ DEOS, oskrba starejših, d.o.o., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, in zavoda Inštitut za interdisciplinarna in aplikativna raziskovanja, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, nad zavodom Fakulteta za…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij KOLEKTOR TECHNOLOGIES Upravljanje naložb d.o.o., Ljubljana, Rovšnikova ulica 7, 1210 Ljubljana – Šentvid, in ORCA ENERGIJA, trgovina, storitve, proizvodnja, gradbeništvo, d.o.o., Vodovodna ulica 30C, 2000 Maribor, ne…

Agencija je konec oktobra prejela priglasitev koncentracije podjetij Mercator in Engrotuš. Agencija je prejeto priglasitev koncentracije pregledala in preverila, ali ima razsežnost EU. Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. 1. 2004 o nadzoru koncentracij…

Državni zbor Republike Slovenije je 30. 1. 2024 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK-2A, ki Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) daje določene nove pristojnosti v skladu z Uredbo (EU) 2019/1150…

Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: zakon) je vlada 25. 1. 2024 sprejela Uredbo o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (v nadaljevanju: Uredba). Uredba je bila objavljena v Uradnem listu št.…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava