V maju 2024 se bo v Opatiji odvijala mednarodna konferenca, namenjena povezovanju in izmenjavi izkušenj na področju politike in izvrševanja konkurenčnega prava s poudarkom na Srednji in Vzhodni Evropi z naslovom "Meet to compete: Tools for new rules".
Konferenca bo ponudila edinstveno priložnost za…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je sprejala odločitev, da koncentracija pridobitve izključne kontrole podjetja O'pate, svetovanje in investicije, d.o.o., Industrijska ulica 17, 4226 Žiri, nad podjetjem OSEM podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Murska…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji pridobitve kontrole podjetja SPIRA PET, družba za trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Ljubljanska cesta 47, 1230 Domžale, nad podjetjem KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,…

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) je izdala odločbo na podlagi vloge za poravnavo, s katero je ugotovila, da je Veterinarska zbornica Slovenije kršila 5. člen ZPOmK-2 in 101. člen PDEU in ji za kršitev, ki je trajala…

Cene živilskih proizvodov so se začele zelo hitro povečevati v začetku leta 2022. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so največ, 2,9 odstotne točke, k letni inflaciji prispevale za 19,1 % višje cene hrane; meso se je podražilo za 18,2 %, kruh in izdelki iz žit za 20,1 % ter mleko,…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava