Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, Krško, in CEP, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Lava 7, Celje, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence. Izrek.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji podjetij Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, in Davidov Hram d.o.o. Ljubno, Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji, ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence s pogojem izpolnjevanja…

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 19. 12. 2022 izdala odločbo, da prenosa dela dejavnosti podjetja Krašcommerce, podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, na podjetje MERIT HP, trgovsko podjetje d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana, ni podrejena…

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 17. 4. 2019 sprejela Direktivo (EU) 2019/633 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Države članice so morale direktivo v svoj nacionalni pravni okvir prenesti do 1. 5. 2021 in jo začeti…

Javna agencija RS za varstvo konkurence je dne 8. 12. 2022 izdala sklep, da se postopek presoje pridobitve izključne kontrole Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, nad podjetjem Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje z zemeljskim plinom, Cesta Ljubljanske brigade 11,…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava