Agencija sprejela odločitev o koncentraciji podjetij

Agencija je konec oktobra prejela priglasitev koncentracije podjetij Mercator in Engrotuš. Agencija je prejeto priglasitev koncentracije pregledala in preverila, ali ima razsežnost EU. Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. 1. 2004 o nadzoru koncentracij podjetij namreč nobena država članica ne sme uporabiti svojega nacionalnega prava o konkurenci za katero koli koncentracijo z razsežnostmi EU. Agencija je ugotovila, da zadevna koncentracija izpolnjuje merila za koncentracijo z razsežnostjo EU in jo je posledično treba priglasiti Evropski komisiji. Agencija je priglasitelja glede dejstva o razsežnosti EU obvestila 13. decembra 2023. Ker Agencija ni pristojna za presojo zadevne koncentracije je priglasitelja pozvala, da vlogo umakne. Priglasitelj vloge ni umaknil, zato je Agencija zadevno vlogo s sklepom dne 22. 2. 2024 zavrgla.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava