30.01.2015

KBM Infond d.o.o.

Krovni sklad Perspektiva

 

Agencija RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je dne 15. 1. 2015 izdala sklep z naslednjim izrekom:

 

1.     Postopek presoje priglašene koncentracije pridobitve kontrole podjetja KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, nad Krovnim skladom Perspektiva, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, se ustavi.

2.     Zahteva podjetja KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, za vračilo plačane upravne takse v višini 2.000,00 EUR za priglasitev koncentracije, se zavrne.

3.     V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava