Postopek o prekršku zoper podjetje Agrokor d.d. zaradi nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd

Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) je 14. 1. 2021 prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, s katero je slednje pritožbo pravne osebe Agrokor d.d. zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani ZSV 2810/2019 z dne 1. 6. 2020 zavrnilo kot neutemeljeno in s tem potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, da se pravni osebi Agrokor d.d. za prekršek nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd. Agenciji izreče globa v višini 1.000.000 EUR. 

Agencija je namreč 22. 10. 2019 zaradi nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd. Agenciji izdala odločbo o prekršku, s katero je pravni osebi Agrokor d.d. izrekla globo v višini 53.900.000 EUR, odgovorni osebi pravne osebe pa globo v višini 5.000 EUR (http://www.varstvo-konkurence.si/informacije/novica/agencija-izrekla-globe-zaradi-prekrska-prepozne-priglasitve-koncentracije-agenciji0/). Zoper odločbo o prekršku je pravna oseba prek zagovornikov vložila zahtevo za sodno varstvo, kateri je Okrajno sodišče v Ljubljani s sodbo ZSV 2810/2019 z dne 1. 6. 2020 delno ugodilo in prej navedeno odločbo Agencije v odločitvi o sankciji spremenilo tako, da je pravni osebi Agrokor d.d. za prekršek po 1. alineji prvega odstavka 74. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence izreklo globo v višini 1.000.000 EUR, sicer pa zahtevo za sodno varstvo zavrnilo kot neutemeljeno. 

Zoper navedeno sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani je pravna oseba prek zagovornikov vložila še pritožbo, ki jo je Višje sodišče v Ljubljani s sodbo PRp 163/2020 z dne 3. 12. 2020 zavrnilo kot neutemeljeno. Odločba o prekršku Agencije je tako pravnomočna, pravna oseba Agrokor d.d. pa mora zaradi prekrška nepriglasitve koncentracije Agenciji poravnati globo v višini 1.000.000 EUR ter stroške postopka. 
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava