Datum objave: 1.7.2013

 

ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana

MLINOTEST Živilska industrija d.d., Tovarniška ulica 14, 5270 Ajdovščina

KLASJE Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d., Resljeva ulica 18, 3000 Celje 

PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj

   

1. Postopek opr. št. 306-184/2007, ki ga Agencija vodi proti podjetjem ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, MLINOTEST Živilska industrija d.d., Tovarniška ulica 14, 5270 Ajdovščina, KLASJE Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d., Resljeva ulica 18, 3000 Celje in PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj zaradi ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena Pogodbe EU, se ustavi.

 

2. Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

 

3. V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava