Datum objave: 4.9.2014

 

Dober Večer d.o.o.

ČZP Večer d.d.

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 18. 8. 2014 na podlagi 12. in 12.i člena ter tretjega odstavka 53. člena  Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K in 33/14) in 2. točke odločbe št. 306-195/2008-57 z dne 23. 9. 2009, sprejela sklep z naslednjim izrekom:

 

1. Podjetju Delo, časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana (v nadaljevanju: Delo d.d.) se v zadevi, ki jo Agencija vodi pod opravilno številko 306-195/2008, izda soglasje za prodajo 191.943 delnic podjetja Časopisno založniško podjetje Večer d.d., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ČZP Večer d.d.) z oznako VEMG oziroma prodajo 75 % kapitalskega deleža v osnovnem kapitalu podjetja ČZP Večer d.d. podjetju Dober Večer, holdinška družba, d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: Dober Večer d.o.o.).

 

2. V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava