Objavljeno 15. 9. 2014

 

Adriaplin d.o.o.

Domplan, d.d.

Energetika Celje, javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Istrabenz plini, d.o.o.

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

Javno podjetje Plinovod Sevnica

Jeko-In, javno komunalno podjetje, d.o.o.

JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Loška komunala, d.d.

Mestni plinovodi, d.o.o.

Petrol d.d.

Petrol Energetika, d.o.o.

Plinarna Maribor d.o.o.

Plinstal, d.d.

Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana je dne 17. 7. 2014, izdala sklep, ki se v izreku glasi: Postopek opr. št. 306-95/2012, ki ga Agencija vodi zoper podjetja Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj, Energetika Celje, javno podjetje, Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana, Istrabenz plini, d.o.o., Sermin 8A, 6000 Koper, Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec, Javno podjetje Plinovod Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica, Jeko-In, Javno komunalno podjetjem, d.o.o., Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice, JP komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37B, 3320 Velenje, Loška komunala, d.d., Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka, Mestni plinovodi, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper, Petrol Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Petrol Energetika, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, Plinarna Maribor, d.o.o., Plinarniška 9, 2000 Maribor, in Plinstal, d.d., Industrijska ulica 1a, 4270 Jesenice, ter Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z., Verovškova 62, 1000 Ljubljana, zaradi ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena Pogodbe EU, se ustavi.

 

 

Izrek sklepa se objavi na spletni strani Agencije.

 

 

V postopku niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava