Datum objave: 6. 2. 2014

 

Dinos d.d.

Gorenje surovina d.o.o.

Unirec d.o.o.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 3. 2. 2014 na podlagi 12. In 12.o člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl. US: U-I-40/12-31 in 63/13-ZS-K) sprejela naslednji sklep:

 

1.   Postopek presoje koncentracije podjetij Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana – Črnuče, Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, in Unirec, družba za gospodarjenje z odpadnimi materiali in snovmi, d.o.o., Brnčičeva ulica 15B, 1231 Ljubljana – Črnuče, ki ga Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence vodi pod opr. št. 306-18/2012, se ustavi.

 

2.   Izrek sklepa se objavi na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.

 

3.   Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava