Datum objave: 24.09.2013

 

   MAKSIMA Holding d.d.

   NFD Holding d.d.

   FINETOL d.d.

   MAKSIMA INVEST d.d.

   DAIMOND d.d.

   FIDINA d.o.o.

   Istrabenz d.d.

 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je dne 21. 8. 2013 izdala sklep z naslednjim izrekom:

 

1.    Postopek presoje skladnosti koncentracije podjetij MAKSIMA Holding d.d., finančna družba, Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana, NFD Holding, finančna družba d.d., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, FINETOL, finančna družba d.d. - v stečaju, Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, MAKSIMA INVEST, finančna družba d.d. - v stečaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, DAIMOND trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva ulica 19, 5290 Šempeter pri Gorici, FIDINA, finančne in nepremičninske storitve d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, in podjetja Istrabenz, holdinška družba, d.d., Koper, Cesta Zore Perello - Godina 2, 6000 Koper, s pravili konkurence, ki se vodi pod opr. št. 306-81/2008, se ustavi.

 

2.    Izrek sklepa se objavi na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.

 

3.    V postopku niso nastali posebni stroški.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava