Datum objave: 08. 10. 2012

 

Gen energija d.o.o.

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je v postopku ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1, dne 14. 8. 2012 izdal sklep z naslednjim izrekom:

 

Postopek proti podjetju GEN Energija d.o.o. se v delu, v katerem se nanaša na ugotavljanje, ali je podjetje GEN Energija d.o.o. zlorabljalo svoj domnevno prevladujoč položaj na trgu prodaje električne energije s tem, da naj bi podjetju GEN-I d.o.o. prodajalo električno energijo za poslovne odjemalce po ugodnejših pogojih kot njegovim konkurentom, ki poslujejo na veleprodajnem in maloprodajnem trgu električne energije, s čimer naj bi pri prodaji električne energije uporabljalo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki, na podlagi 40. člena ZPOmK-1 ustavi.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava