Datum objave: 22. 11. 2011

  

SCT Holding, družba za upravljanje in vodenje projektov, d.o.o.

PRIMORJE HOLDING d.d.

CESTNO PODJETJE KRANJ družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 28. 10. 2011 razširil sklep o uvedbi postopka opr. št. 306-25/2010-1 z dne 9. 3. 2010, sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-26 z dne 2. 4. 2010, sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-30 z dne 7. 4. 2010, sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-92 z dne 14. 6. 2010, sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-271 z dne 4. 10. 2010 in sklep o razširitvi postopka opr.št. 306-25/2010-280 z dne 12. 10. 2010 tako, da se postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU (prejšnji 81. člen PES) uvede tudi proti podjetjem:

 

·          SCT Holding, družba za upravljanje in vodenje projektov, d.o.o., Štihova ulica 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SCT Holding);

·          PRIMORJE HOLDING d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: PRIMORJE HOLDING); ter

·         CESTNO PODJETJE KRANJ družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o., Podbrezje 263, 4202 Naklo (v nadaljevanju: CPKr d.o.o.).

 

Našteta podjetja naj bi kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU (prejšnji 81. člen PES) s sporazumi o višini ponudb, oddaji ponudb, tako v postopkih javnega naročanja kot tudi pri ostalih projektih, ki niso podvrženi postopkom javnega naročanja, ter z izmenjavo občutljivih informacij, ki se nanašajo na cene in druge poslovne pogoje na trgu gradbenih storitev, z drugimi podjetji na trgu gradbenih storitev. S tem naj bi podjetja neposredno ali posredno določala prodajne cene in druge poslovne pogoje za gradbene storitve ter razdelila trg gradbenih storitev med udeleženci. Cilj ali učinek navedenega ravnanja je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu EU.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

  

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava