Datum objave: 02. 8. 2011

 

Sodo d.o.o.

 

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 21.7.2011 na podlagi 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008 in 40/2009 in 26/2011; v nadaljevanju: ZPOmK-1), proti podjetju SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, na podlagi 23. člena ZPOmK-1 po uradni dolžnosti, zaradi izkazane verjetnosti zlorabe domnevno prevladujočega položaja podjetja SODO d.o.o., uvedel postopek presoje kršitve 9. člena ZPOmK-1. S svojim ravnanjem naj bi podjetje SODO d.o.o. lastnike malih hidroelektrarn (v nadaljevanju: MHE), ki so priključeni na distribucijsko omrežje v lasti Elektra Gorenjske d.d., ob uporabi neenakih pogojev za primerljive posle z MHE z drugih področij Slovenije, postavljalo v konkurenčno slabši položaj.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava