Datum objave: 02.02.2011

 

Sava d.d.

Gorenjska banka d.d.


Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 26.01.2011, na podlagi drugega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008, 40/2009; v nadaljevanju: ZPOmK-1), po uradni dolžnosti, proti podjetju Sava d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj (v nadaljevanju: Sava d.d.), uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije podjetja Sava d.d. in podjetja Gorenjska banka d.d., Bleiweisova 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: Gorenjska banka d.d.), s pravili konkurence, ker je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam ZPOmK-1, in je podjetja, ki bi morala koncentracijo priglasiti Uradu, niso priglasila.

 

Podjetje Sava d.d. je dne 11.08.2006 pridobilo 44,31% glasovalnih pravic v podjetju Gorenjska banka d.d. in tako od dne 10.05.2007 dalje, t.j. od 19 redne skupščine podjetja Gorenjska banka d.d., na rednih skupščinah podjetja Gorenjska banka d.d. presegalo 50,00% glasovalnih pravic vseh udeleženih na skupščini in s tem verjetno izvajalo kontrolo nad podjetjem Gorenjska banka d.d., zato bi v skladu s prvim odstavkom v povezavi s petim odstavkom 43. člena ZPOmK-1 moralo najpozneje v 30 dneh od dne 11.08.2006, ko je pridobilo 44,31% glasovalnih pravic v podjetju Gorenjska banka d.d., priglasiti koncentracijo Uradu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava