Datum objave: 15. 11. 2010

 

ALPETOUR d.d. 

INTEGRAL BREBUS d.o.o.

AVRIGO D.D.

INTEGRAL VOZNIK d.o.o.

IZLETNIK CELJE d.d.

MPOV d.o.o.

INTEGRAL STOJNA d.o.o.

AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA d.d.

KORATUR d.d.

KAM-BUS d.d.

INTEGRAL - AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM ZAGORJE d.o.o.

VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA d.d.

VEOLIA TRANSPORT DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.d.

VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA d.d.

 

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 25.10.2010 proti podjetjem:

 

- ALPETOUR – potovalna agencija d.d., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj,
- AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova Gorica, Kidričeva    ulica 20, 5000 Nova Gorica,
- INTEGRAL BREBUS avtobusni promet, delavnice in turizem Brežice d.o.o., Cesta Svobode 11, 8250 Brežice,

- IZLETNIK CELJE d.d. Prometno in turistično podjetje, Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje,
- INTEGRAL VOZNIK prevozi, servis in storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto,
- MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica, Drenovec 28, 8344 Vinica,
- INTEGRAL STOJNA Avtobusni promet, d.o.o., Reška cesta 1, 1330 Kočevje,
- AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29a, 9000 Murska Sobota,
- KORATUR avtobusni promet in turizem d.d., Perzonali 48, 2391 Prevalje,
- KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik,
- INTEGRAL - AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM ZAGORJE d.o.o., Cesta zmage 4, 1410 Zagorje ob Savi,
- VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA, družba za prevoz potnikov, d.d., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana,
- VEOLIA TRANSPORT DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov d.d., Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper in
- VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor,

 

uvedel postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU (prejšnji člen 81 PES).

 

Podjetja naj bi kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU s tem, da naj bi si s sporazumi o nastopanju in oblikovanjem ponudb za javno naročilo Ministrstva za promet – Direkcije RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, št. JN 1952/2010 z dne 12.3.2010, objavljeno na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, razdelila trg storitev linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu. Cilj ali učinek navedenega ravnanja naj bi bil preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava