Datum objave: 3. 11. 2010

 

Aerodrom Ljubljana d.d. 

Taxi društvo letališča Ljubljana


Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je dne 21.10.2010 proti

 

1. AERODROM LJUBLJANA, d.d. Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik - AERODROM (v nadaljevanju: Aerodrom Ljubljana, d.d.), in TAXI DRUŠTVU LETALIŠČA LJUBLJANA, Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik - AERODROM (v nadaljevanju: Taxi društvo), uvedel postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1.

 

Aerodrom Ljubljana, d.d. in Taxi društvo naj bi sklenila sporazum, s katerim sta z določanjem dodatnih pogojev glede opravljanja storitev avtotaksi prevozov z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, kot so npr. kakovostni razred, starost, barva avtotaksi vozila ipd., taksistom, ki niso člani Taxi društva, omejila dostop na trg in tako preprečevala, ovirala ali izkrivljala konkurenco med člani društva in taksisti, ki niso člani Taxi društva, ter s katerim sta z določanjem cen omogočila lažje dogovarjanje med člani Taxi društva, kar naj bi imelo za posledico omejitev ali odpravo konkurence na trgu. Iz navedenega ravnanja verjetno izhaja, da sta Aerodrom Ljubljana, d.d. in Taxi društvo kršila 6. člen ZPOmK 1.

 

2. TAXI DRUŠTVO naj bi sprejelo sklep, s katerim je članom Taxi društva naložilo obveznost ravnanja v skladu s sprejetimi cenami. Navedeno ravnanje naj bi imelo za posledico omejitev ali odpravo konkurence med člani Taxi društva. Iz navedenega ravnanja verjetno izhaja, da je Taxi društvo kršilo 6. člen ZPOmK-1.


Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava