Datum objave: 28. 10. 2010

 

Cestno podjetje Ptuj

Cestno podjetje Kranj


Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 04.10.2010 razširil sklep o uvedbi postopka opr. št. 306-25/2010-1, z dne 09.03.2010, sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-26, z dne 02.04.2010, sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-30, z dne 07.04.2010, sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-92, z dne 14.06.2010 in sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-271, z dne 04.10.2010, tako, da se postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU (prejšnji 81. člen PES) uvede tudi proti podjetjem:

 

- Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: CP Ptuj d.d.), ter

 

- Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj (v nadaljevanju: CP Kranj d.d.).

 

Podjetja CP Ptuj d.d. in CP Kranj d.d. naj bi kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU (prejšnji 81. člen PES) s sporazumi o višini ponudb, oddaji ponudb, tako v postopkih javnega naročanja kot tudi pri ostalih projektih, ki niso podvrženi postopkom javnega naročanja, ter z izmenjavo občutljivih informacij, ki se nanašajo na cene in druge poslovne pogoje na trgu gradbenih storitev, z drugimi podjetji na trgu gradbenih storitev. S tem naj bi podjetja neposredno ali posredno določala prodajne cene in druge poslovne pogoje za gradbene storitve ter razdelila trg gradbenih storitev med udeleženci. Cilj ali učinek navedenega ravnanja je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava