Datum objave: 28. 10. 2010

 

Strabag AG

Strabag d.o.o.

Alpine Bau GMbH

CPK


Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 04.10.2010 razširil sklep o uvedbi postopka opr. št. 306-25/2010-1, z dne 09.03.2010, sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-26, z dne 02.04.2010, sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-30, z dne 07.04.2010, in sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-92, z dne 14.06.2010 tako, da se postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU (prejšnji 81. člen PES) uvede tudi proti podjetjem:

 

- STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau Republika Avstrija STRABAG AG, Podružnica Ljubljana, LETALIŠKA CESTA 33, 1000 LJUBLJANA (v nadaljevanju: Strabag AG),

 

- STRABAG gradbene storitve d.o.o., LETALIŠKA CESTA 33, 1000 LJUBLJANA (v nadaljevanju: Strabag d.o.o.),

 

- ALPINE BAU GMBH, Salzburg - Podružnica Celje, MARIBORSKA CESTA 88, 3000 CELJE (v nadaljevanju: ALPINE BAU) ter

 

- CPK, družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper (v nadaljevanju: CPK d.d.).

 

Podjetja Strabag AG, Strabag d.o.o., ALPINE BAU in CPK d.d. naj bi kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU (prejšnji 81. člen PES) s sporazumi o višini ponudb, oddaji ponudb, tako v postopkih javnega naročanja kot tudi pri ostalih projektih, ki niso podvrženi postopkom javnega naročanja, ter z izmenjavo občutljivih informacij, ki se nanašajo na cene in druge poslovne pogoje na trgu gradbenih storitev, z drugimi podjetji na trgu gradbenih storitev. S tem naj bi podjetja neposredno ali posredno določala prodajne cene in druge poslovne pogoje za gradbene storitve ter razdelila trg gradbenih storitev med udeleženci. Cilj ali učinek navedenega ravnanja je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava