Datum objave: 10. 9. 2010

 

Kemofarmacija

Salus

Farmadent

Gopharm

Nensi

 
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je dne 29.7.2010 proti podjetjem:

 

- KEMOFARMACIJA veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Ljubljana, Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, in vsem njegovim odvisnim podjetjem v smislu četrte točke tretjega člena ZPOmK-1,


- SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana, in vsem njegovim odvisnim podjetjem v smislu četrte točke tretjega člena ZPOmK-1,


- FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, in vsem njegovim odvisnim podjetjem v smislu četrte točke tretjega člena ZPOmK-1,


- GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o., Cesta 25. junija 1d, 5000 Nova Gorica, in vsem njegovim odvisnim podjetjem v smislu četrte točke tretjega člena ZPOmK-1,


- NENSI, družba za obdelavo in vzdrževanje podatkovnih baz o izdelkih, d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, in vsem njegovim odvisnim podjetjem v smislu četrte točke tretjega člena ZPOmK-1,

 

uvedel  postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU (prejšnji člen 81 PES).

 

Podjetja naj bi kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU tako, da so se sporazumela oziroma usklajeno ravnala pri pripravi in oddajanju ponudb in pri pogajanjih oziroma sklepanju pogodb ter da so si izmenjavala občutljive informacije, ki se nanašajo na cene in druge poslovne pogoje na trgu prodaje zdravil za uporabo v humani medicini na debelo, zlasti z dogovarjanjem pri oddajanju ponudb v postopkih javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

Na ta način naj bi navedena podjetja dosegla, da si na javnih razpisih niso konkurirala in omejila konkurenco na trgu prodaje zdravil za uporabo v humani medicini na debelo.

 

S tem naj bi navedena podjetja neposredno ali posredno določala prodajne cene in druge poslovne pogoje za prodajo zdravil za uporabo v humani medicini na debelo ter razdelila trg zdravil za uporabo v humani medicini na debelo med udeleženimi podjetji. Cilj ali učinek navedenega ravnanja naj bi bil preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava