Datum objave: 01.09.2010

 

Duropack

Belišče

 

V zadevi koncentracije podjetij Duropack Aktiengesellschaft, Brunnerstrasse 75, 1230 Dunaj, Avstrija, in Belišće d.d., Trg Ante Starčevića, Belišće, Hrvaška, ki je podrejena določbam ZPOmK-1, se začne postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence, saj je na podlagi s strani priglasitelja posredovanih podatkov glede tržnih deležev udeleženk koncentracije na nacionalnem trgu valovitega kartona in embalaže iz valovitega kartona izkazan resen sum, da bi koncentracija bistveno omejevala učinkovito konkurenco na ozemlju Republike Slovenije ali njegovem znatnem delu, zlasti kot posledica ustvarjanja ali krepitve prevladujočega položaja.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava