Datum objave: 12. 8. 2010

 

Telekom d.d.

 

Proti podjetju Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije d.d.), se uvede postopek ugotavljanja očitane kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

Izkazana je verjetnost, da je podjetje Telekom Slovenije d.d. zlorabljalo svoj domnevno prevladujoč položaj na medoperaterskem trgu razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke z namenom zagotavljanja širokopasovnih storitev končnim uporabnikom s tem, da naj bi netransparentno in neupravičeno zavračalo poizvedbe drugih operaterjev, ki nastopajo na maloprodajnem trgu nudenja širokopasovnih storitev, za razvezavo krajevne zanke, neustrezno in v nerazumnih rokih odpravljalo tehnične napake na omrežju ter na ta način drugim operaterjem zavračalo dostop do omrežne infrastrukture oziroma jim za primerljive posle določalo nepoštene in neenake pogoje, s čimer naj bi jih postavljalo v konkurenčno slabši položaj.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava