Datum objave: 21. 6. 2010

 

CGP

Gradis Skupina G

GIZ Gradis

SGP Pomgrad

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 14.06.2010 razširil sklep o uvedbi postopka opr. št. 306-25/2010-1, z dne 09.03.2010, sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-26, z dne 02.04.2010, in sklep o razširitvi postopka opr. št. 306-25/2010-30, z dne 07.04.2010, tako, da se postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU (prejšnji 81. člen PES) uvede tudi proti podjetjem:

 

- CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: CGP d.d.),

 

- GRADIS SKUPINA G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: GRADIS SKUPINA G d.d.),

 

- GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GRADBENO INDUSTRIJSKIH PODJETIJ GRADIS - v likvidaciji, Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: GIZ Gradis),

 

- SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: SGP POMGRAD d.d.). 


Podjetja CGP d.d., GRADIS SKUPINA G d.d., GIZ Gradis in SGP POMGRAD d.d. naj bi kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU (prejšnji 81. člen PES) s sporazumi o višini ponudb, oddaji ponudb, tako v postopkih javnega naročanja kot tudi pri ostalih projektih, ki niso podvrženi postopkom javnega naročanja, ter z izmenjavo občutljivih informacij, ki se nanašajo na cene in druge poslovne pogoje na trgu gradbenih storitev, z drugimi podjetji na trgu gradbenih storitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava