Datum objave: 17. 6. 2010

 

DZS

Mladinska knjiga trgovina

Extra Lux

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 22.04.2010 proti podjetjem DZS d.d., založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Extra Lux d.o.o., Središka 21, 1000 Ljubljana, in Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1.

 

Podjetja naj bi kršila 6. člen ZPOmK-1 s sporazumi o oddaji skupnih ponudb v postopkih oddaje javnih naročil Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, za dobavo pisarniškega materiala za potrebe državnih organov Republike Slovenije in javne uprave.

 

Z navedenim ravnanjem naj bi podjetja neposredno ali posredno določala prodajne cene in druge poslovne pogoje za dobavo pisarniškega materiala za potrebe državnih organov ter razdelila trg prodaje pisarniškega materiala med udeleženci. Cilj ali učinek navedenega ravnanja bi lahko bil preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava