Datum objave: 31. 3. 2010

 

Mobitel d.d.

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 19.03.2010 proti podjetju Mobitel d.d., Vilharjeva cesta 23, Ljubljana (v nadaljevanju: Mobitel d.d.), uvedel postopek ugotavljanja očitane kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS št. 36/2008, 40/2009; v nadaljevanju: ZPOmK- 1) in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 115, 09.05.2008; v nadaljevanju: Pogodba EU).

 

Podjetje Mobitel d.d. naj bi zlorabljalo svoj domnevno prevladujoč položaj na medoperaterskem trgu zaključevanja govornih klicev preko javnega mobilnega telefonskega omrežja podjetja Mobitel d.d. na numeracijah številskega bloka 38643 in 49, s tem, da naj bi drugim operaterjem, ki so dejavni na trgu telekomunikacijskih storitev, razen svoji matični družbi Telekom Slovenije d.d., onemogočalo zaključevanje pozivov preko medomrežne povezave v omrežje Mobitel, zaradi česar naj bi obstajala nevarnost, da bi lahko s takšnim ravnanjem izrinjalo konkurente s trga prenosa mednarodnih klicev številskega bloka 38643 in 49 in tako onemogočalo oziroma izključilo konkurenco na trgu. Podjetje Mobitel d.d. naj bi na tak način uporabljalo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi sopogodbeniki in s tem naj bi postavljalo druge operaterje v konkurenčno slabši položaj.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava