Datum objave: 25. 2. 2010

 

Avtošole - IC Kranj

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 29.01.2010 proti podjetjem Avto šola Stop, ovinek pred drugimi, d.o.o., Stritarjeva ulica 5, 4000 Kranj, Praktikum d.o.o., Poljanska cesta 67, 4224 Gorenja vas, Avtošola ing. Humar d.o.o., Bleiweisova 10, 4000 Kranj, B&B izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj, Avtošola Ekspert – izobraževanje d.o.o., Slovenski trg 8, 4000 Kranj, in Avtošola Maksi d.o.o., Gogalova 2a, 4000 Kranj, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1.
 
Med navedenimi podjetji naj bi obstajal načelni dogovor o višini cene za uro vožnje vozil kategorije B. Dne 5. 11. 2009 pa so se navedena podjetja na sestanku dogovorila o minimalni ceni za opravljanje naslednjih storitev: ura vožnje kategorije B in tečaj CPP. Navedeno ravnanje verjetno predstavlja sporazum med podjetji, katerega cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava