Objavljeno: 05.08.09

 

PS Mercator

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 28. 7. 2009 izdal sklep z naslednjim izrekom:

  1. Postopek ugotavljanja obstoja zlorabe prevladujočega položaja družbe Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, ki je bil uveden s sklepom o uvedbi postopka številka 3073-1/2002-7 z dne 19. 2. 2002, se v delu, ki se nanaša na domnevno zlorabo prevladujočega položaja na upoštevnem trgu nabave izdelkov za vsakdanjo rabo s pogojevanjem nepoštene nakupne cene in drugih nepoštenih pogojev, ustavi.
  2. Izrek sklepa se objavi na spletnih straneh Urada.
  3. V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava