Datum objave: 15. 7. 2009

 

Mobitel

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 15. 6. 2009 na podlagi 1. odstavka 40. člena Zakona o preprečevanju omejevanju konkurence (Uradni list RS št. 36/2008) v postopku ugotavljanja obstoja zlorabe prevladujočega položaja, ki ga je Urad s sklepom o uvedbi postopka št. 3072-4/2003-2 dne 20. 6. 2003 uvedel zoper družbo Mobitel d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljubljana in ki je bil prekinjen z delno odločbo št. 3072-4/03-184 dne 13. 6. 2005 sprejel naslednji sklep:

 

Postopek ugotavljanja obstoja zlorabe prevladujočega položaja družbe Mobitel d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljubljana po tretji alineji 1. točke sklepa o uvedbi postopka št. 3072-4/2003-2 z dne 20. 6. 2003, ki je bil prekinjen z delno odločbo št. 3072-4/03-184 z dne 13. 6. 2005, se ustavi.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava