Datum objave: 4. 5. 2009

 

Telekom Slovenije

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 24. 4. 2009 proti družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), po uradni dolžnosti uvedel postopek ugotavljanja domnevne kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 82. člena Pogodbe ES.

 

Verjetnost kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 82. člena Pogodbe ES izhaja iz podatkov, ki jih je Urad zbral pri izvajanju nadzora, in podatkov, ki jih je Uradu posredovala družba Tuš telekom, podjetje za telekomunikacije d.d., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju: Tuš telekom). Podana je verjetnost, da naj bi družba Telekom Slovenije zlorabila oziroma še vedno zlorablja domnevno prevladujoč položaj na naslednjih upoštevnih trgih v Republiki Sloveniji, in sicer na:

 1. upoštevnih trgih zaključevanja in posredovanja klicev ter dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji:
  • s tem, da naj bi vsaj v obdobju od 7. 10. 2004 do 1. 9. 2006 na medoperaterskih trgih zaključevanja klicev v posamičnih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji in posredovanja klicev s fiksne lokacije v javnem telefonskem omrežju, v povezavi s trgom dostopa do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne in poslovne uporabnike, vodila cenovno politiko cenovnih škarij, tako da naj bi na teh trgih vzpostavila in vzdrževala prenizko razliko med grosistično in maloprodajno ceno, s čimer naj bi družbi Tuš telekom onemogočala nudenje storitev na maloprodajnem trgu, ki bi bilo konkurenčno družbi Telekom Slovenije, kar naj bi predstavljalo posredno ali neposredno določanje nepoštenih prodajnih cen.
 2. upoštevnem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom:
  • s tem, da naj bi vsaj v obdobju od 24. 1. 2005 do meseca aprila 2007 na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom v povezavi z maloprodajnim trgom širokopasovnega dostopa z bitnim tokom, vodila cenovno politiko cenovnih škarij, tako da naj bi na teh trgih vzpostavila in vzdrževala prenizko razliko med grosistično in maloprodajno ceno, s čimer naj bi družbi Tuš telekom onemogočala nudenje storitev na maloprodajnem trgu, ki bi bilo konkurenčno družbi Telekom Slovenije, kar naj bi predstavljalo posredno ali neposredno določanje nepoštenih prodajnih cen;
  • s tem, ko naj bi svoji hčerinski družbi oziroma poslovni enoti SIOL zagotovila informacije o datumu uvedbe storitve ADSL2+ pred družbo Tuš telekom, kar naj bi SIOL-u omogočilo vnaprejšnjo pripravo tržnih strategij in modelov za trženje storitev ADSL2+ širokopasovnega interneta ter vstop na trg pred družbo Tuš telekom, s čimer naj bi družbo Tuš telekom z določanjem neenakih poslovnih pogojev v primerjavi s SIOL-om postavila v konkurenčno slabši položaj;
  • s tem, da naj bi svoji hčerinski družbi oziroma poslovni enoti SIOL omogočila uporabo lastnih modemov pri ponujanju storitev ADSL vsaj od dne 8. 9. 2005, tj. od datuma uvedbe Modrega paketa, družbi Tuš telekom pa naj bi bilo to omogočeno šele od dne 14. 6. 2006 naprej, predhodno pa je bila vezana na izbor modemov družbe Telekom Slovenije, s čimer naj bi družbi Tuš telekom posredno ali neposredno določala nepoštene poslovne pogoje in jo hkrati z določanjem neenakih poslovnih pogojev v primerjavi s SIOL-om postavila v konkurenčno slabši položaj;
  • s tem, da naj bi vse od tehnične uvedbe storitve navideznega zasebnega omrežja VPN-IP/MPLS na trgu dostopa do širokopasovnega interneta od začetka leta 2005 svoji hčerinski družbi oziroma poslovni enoti SIOL omogočala izvajanje storitev VPN-IP/MPLS z več VRF logičnimi kanali, družbi Tuš telekom pa naj bi družba Telekom Slovenije vse navedeno obdobje omogočala izvajanje iste storitve VPN-IP/MPLS s samo enim logičnim kanalom (širokopasovni internet), s čimer naj bi družbo Tuš telekom z določanjem neenakih poslovnih pogojev v primerjavi s SIOL-om ter z zavračanjem vzpostavitve storitve VPN-IP/MPLS postavila v konkurenčno slabši položaj.
 3. upoštevnem trgu razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke ter na trgu širokopasovnega dostopa:
  • s tem, da naj bi svoji hčerinski družbi oziroma poslovni enoti SIOL že od samega začetka nudenja storitve xDSL širokopasovnega dostopa, vsaj od meseca oktobra 2001 dalje, konsistentno in sistemsko zagotavljala dostop do natančnih informacij o dostopovnem omrežju do hišne in telefonske številke natančno (topologija omrežja), pri čemer naj bi družbi Tuš telekom iste informacije o dosegu posamezne skupne lokacije prvič posredovala šele meseca aprila 2007, s čimer naj bi družbo Tuš telekom z določanjem neenakih poslovnih pogojev v primerjavi s SIOL-om postavila v konkurenčno slabši položaj;
  • s tem, da naj bi svoji hčerinski družbi oziroma poslovni enoti SIOL že od samega začetka nudenja storitve xDSL širokopasovnega dostopa, vsaj od meseca oktobra 2001 dalje, konsistentno in sistemsko zagotavljala vnaprejšnjo seznanitev z informacijami o nadgradnjah omrežja na posameznih lokacijah, na podlagi katerih je bilo omogočeno nudenje storitev širokopasovnega dostopa do interneta preko xDSL tehnologije na področjih, kjer to do izvedenih nadgradenj zaradi tehničnih omejitev ni bilo izvedljivo, hkrati pa naj ne bi teh informacij istočasno in pravočasno zagotovila družbi Tuš telekom, s čimer naj bi družbo Tuš telekom z določanjem neenakih poslovnih pogojev v primerjavi s SIOL-om postavila v konkurenčno slabši položaj;
  • s tem, da naj bi svoji hčerinski družbi oziroma poslovni enoti SIOL zagotovila informacije o datumu razvezave ISDN/ADSL na dan 5. 9. 2005 ter drugih spremembah nudenja storitve (možnost samonamestitve, uporaba lastnih modemov, preverjanje možnosti za izgradnjo ADSL priključka prek spleta za potencialne končne uporabnike), teh informacij pa naj ne bi istočasno in pravočasno posredovala družbi Tuš telekom, s čimer naj bi družbo Tuš telekom z določanjem neenakih poslovnih pogojev v primerjavi s SIOL-om postavila v konkurenčno slabši položaj.

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava