Objavljeno: 27.03.09

 

Mobitel

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 19. 3. 2009 proti družbi Mobitel d.d., Vilharjeva cesta 23, Ljubljana (v nadaljevanju: Mobitel d.d.), po uradni dolžnosti uvedel postopek ugotavljanja domnevne kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 82. člena Pogodbe ES.

 

Družba Mobitel d.d. naj bi po podatkih, s katerimi razpolaga Urad, in jih je zbral pri izvajanju nadzora ter iz podatkov, ki jih Uradu posredovala družba Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, Celje (v nadaljevanju: Tušmobil d.o.o.), zlorabila oz. še vedno zlorablja domnevno prevladujoč položaj na:

  1. maloprodajnem trgu mobilne telefonije:
    • s tem, da naj bi od 18. 11. 2008 dalje vodila cenovno politiko posrednega ali neposrednega določanja nepoštenih prodajnih cen v naročniškem paketu Itak Džabest in sicer tako, da naj bi svojim končnim uporabnikom ponujala storitve po cenah, ki naj bi bile tako nizke, da naj ne bi dosegale povprečnih variabilnih stroškov, s čimer naj bi obstajala nevarnost, da bi lahko s takšnim ravnanjem na pomembnem delu trga izključila konkurenco in sicer z izrinjanjem konkurentov in omejevanjem vstopa novih konkurentov na trg;
    • s tem, da naj bi od 18. 11. 2008 dalje vodila cenovno politiko posrednega ali neposrednega določanja nepoštenih prodajnih cen in sicer tako, da naj bi izvajala neupravičeno cenovno diferenciacijo med cenami za klice, ki izvirajo in se zaključujejo v lastnem omrežju ter cenami za klice, ki izvirajo iz lastnega omrežja, zaključujejo pa se v omrežjih drugih operaterjev, s čimer naj bi obstajala nevarnost, da bi lahko s takšnim ravnanjem na pomembnem delu trga izključila konkurenco in sicer z onemogočanjem ali oteženim prehajanjem končnih uporabnikov k drugim operaterjem mobilnih storitev ter s privabljanjem novih končnih uporabnikov v svoje omrežje.
  2. veleprodajnem trgu mobilne telefonije:
    • s tem, da naj bi vodila cenovno politiko cenovnih škarij z določanjem nepoštenih prodajnih cen, tako da naj bi družbi Tušmobil d.o.o. na tem trgu vzpostavila in vzdrževala cene prenosa podatkov, ki naj bi bile višje kot cene prenosa podatkov, ki jih družba Mobitel d.d. zaračunava svojim končnim uporabnikom.

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

<<

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava