Datum objave: 11. 2. 2009

 

Telekom Slovenije

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 4. 2. 2009 proti družbi Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, po uradni dolžnosti uvedel postopek ugotavljanja domnevne kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 82. člena Pogodbe ES.

 

Iz podatkov, ki jih je Urad zbral pri izvajanju nadzora, in podatkov, ki jih je Uradu posredovala družba Amis d.o.o., Tržaška 85, 2000 Maribor, izhaja, da je podana verjetnost, da družba Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, zlorablja prevladujoč položaj na medoperaterskemu trgu razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke z namenom zagotavljanja širokopasovnih in govornih storitev;

  1. pri priklopu sodostopa in polno razvezanega dostopa do krajevne zanke s tem, da  operaterju družbi Amis d.o.o., Tržaška 85, 2000 Maribor, določa dodatne pogoje in stroškovno nenaravnane cene ter ga s tem postavlja oziroma sili v konkurenčno slabši položaj;
  2. pri postopku poizvedbe, naročanja in izvedbe priklopa končnih uporabnikov (naročnikov) za storitve sodostopa ter storitve povsem razvezanega dostopa do krajevne zanke s tem, da operaterju družbi Amis d.o.o., Tržaška 85, 2000 Maribor, določa nepoštene in neenake poslovne pogoje in ga s tem postavlja oziroma sili v konkurenčno slabši položaj;
  3. pri uporabi, souporabi in izgradnji prostorov skupnih lokacij s tem, da operaterju družbi Amis d.o.o., Tržaška 85, 2000 Maribor, določa nepoštene in neenake poslovne pogoje (npr. nerazumni pogoji, dodatni pogoji, zavlačevanje, nepoštene cene) ter mu tako neupravičeno zavrača, onemogoča oziroma otežuje uporabo, souporabo in izgradnjo prostorov skupnih lokacij in ga s tem postavlja oziroma sili v konkurenčno slabši položaj.

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava