Datum objave: 12.01.2009

 

Delo

Večer

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 11. 12. 2008 na podlagi četrtega odstavka 46. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in ob subsidiarni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006, 105/2006, 126/2007; v nadaljevanju: ZUP) v zadevi koncentracije družb Delo časopisno in založniško podjetje, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, in Večer časopisno založniško podjetje, d.d., Svetozarevska 14, 2504 Maribor, po uradni dolžnosti uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence, ker je na podlagi ocene tržnih deležev udeleženk koncentracije na trgu prodaje dnevnih časopisov in na trgu oglaševanja v dnevnih časopisih ugotovil, da je priglašena koncentracija podrejena določbam ZPOmK-1 in da je izkazan resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava