Datum objave: 4. 6. 2008

 

Ljubljanske mlekarne
Pomurske mlekarne
Mlekarna Celeia

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 4. 6. 2008 na podlagi prvega odstavka 40. člena v povezavi s 13. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006 in nad.) sprejel naslednji sklep:

 

Postopek ugotavljanja kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 81. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C 325, 24. 12. 2002; v nadaljevanju: Pogodba), ki ga je Urad po uradni dolžnosti uvedel proti družbam Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, in Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, ker naj bi te družbe istočasno najavile dvig cen mleka in mlečnih izdelkov, iz česar naj bi verjetno izhajalo, da so navedene družbe usklajeno ravnale oziroma se sporazumele glede določanja cen mleka in mlečnih izdelkov in drugih pogojev poslovanja na trgu, katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu, se ustavi, saj Urad v postopku ni ugotovil kršitev določb 6. člena ZPOmK-1 ali 81. člena Pogodbe.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava