Objavljeno: 07.08.08

 

Holding PMP, Merkur, Zlata Moneta II,
PZP, Probanka, Comet
Perutnina Ptuj

 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 17. 6. 2008 na podlagi četrtega odstavka 46. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in ob subsidiarni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006, 105/2006, 126/2007; v nadaljevanju: ZUP) v zadevi pridobitve skupnega nadzora družb Holding PMP, naložbena dejavnost, d.d., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Merkur - trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Zlata Moneta II finančna družba d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, Perutninarska Zadruga Ptuj PZP z.o.o., Spodnja Hajdina 17, 2288 Hajdina, Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, in Comet, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Tovarniška cesta 5, 3214 Zreče, nad družbo Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, po uradni dolžnosti uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence, ker je ugotovil, da je priglašena koncentracija podrejena določbam ZPOmK-1 in da je izkazan resen sum o njeni skladnosti s pravili konkurence.

 

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

 

<<

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava